Політика конфіденційності

 1. Дана політика поширюється на осіб, які взаємодіють з Центром акредитації Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України(далі – Центр акредитації ВША НААУ).

 2. Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

 3. Політика стосується персональних даних осіб, які взаємодіють з Центром акредитації ВША НААУ, та які отримані з наступних джерел: вебсторінка Центру акредитації ВША НААУ на вебсайті ВША НААУ, додатки для смартфонів для входу до особистого кабінету в Центрі акредитації ВША НААУ, засоби електронної комунікації (електронна пошта, текстові таелектронні повідомлення), реєстраційні форми, соціальні мережі (Facebook, Google), маркетингові дослідження(у випадку надання зворотного зв’язку шляхом заповнення анкети неанонімно).

 4. Центр акредитації ВША НААУ не перевіряє достовірність наданих персональних даних і не здійснює контроль за її актуальністю. Центр акредитації ВША НААУ виходить зтого, що Ви надаєте достовірну інформацію та дані і підтримуєте їх в актуальному стані.Відповідальність за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації, персональних даних, несе особа, що їх надала.

 5. Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Вважається, що особа яка має намір створити профіль на онлайн-платформі Центру акредитації Вищої школи адвокатури НААУ надає згоду на обробку персональних даних. Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений.

 6. Центр акредитації ВША НААУ не збирає будь-які персональні дані про Вас, окрім інформації, яка свідомо надана Вами. Персональні дані, надані Вами, використовуватимуться лише для цілей адміністрування процесу підвищення кваліфікації Центром акредитації ВША НААУ.

 7. В залежності від способу взаємодії з Центром акредитації ВША НААУ Вами може бути надана особиста контактна інформація, яка включає будь-якуі нформацію, що дозволить нам зв'язатися з Вами, таку як Ваше прізвище, ім'я, побатькові, адреса електронної пошти, дані соціальної мережі, номер телефону.

 8. Центр акредитації ВША НААУ може збирати інформацію про Вашу активність, зокрема, інформацію про те,за якими посиланнями Ви переходите, які сторінки, контент переглядаєте, тривалість перегляду, час на написання відгуків, помилки завантаження, тривалість відвідування певних сторінок, інша аналогічна інформація та статистика Ваших дій; інформація про комп'ютерну систему або пристрій, який Ви використовуєте для доступу довебсайту або додатків для смартфонів (IP-адреса, яка використовується для підключення комп'ютера або пристрою до мережі Інтернет, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера, ідентифікатор Вашого пристрою, географічне розташуваннята інші дані мобільних пристроїв), інформація із соціальних мереж, якою ви ділитеся публічно в соціальній мережі, або інформація, яка є частиною Вашого профілю в соціальній мережі (Facebook, Google).

 9. Центр акредитації ВША НААУ використовуватиме Ваші персональні дані протягом часу, необхідного для досягнення цілей, для яких були зібрані персональні дані, або для дотримання чинного законодавства.

 10. Центр акредитації ВША НААУ вживає відповідні заходи, які спрямовані на забезпечення конфіденційності та зберігання Ваших персональних даних(виняток становить інформація, яку Ви публічно опублікували в соціальних мережах).

 11. Ваші персональні дані можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку,встановленим чинним законодавством України.

 12. Ви маєте право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства прозахист персональних даних, відкликати згоду на обробку персональних даних (за певних обставин видалення Ваших персональних даних можливе лише шляхом видалення особистого профілю на онлайн-платформі Центру акредитації Вищої школи адвокатури НААУ).

 13. Будь-які повідомлення або запити, пов’язані з персональними даними, можна надсилати до Центру акредитації ВША НААУ зручним для Вас способом за допомогою відкритих контактних даних.

 14. Центр акредитації ВША НААУ має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку. Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її оприлюднення, якщо інші умови не передбачені новою редакцією Політики конфіденційності.

 15. Центр акредитації ВША НААУ виступає в ролі володільця Ваших персональних даних.

 16. Користувач в будь-який час може змінити/видалити особисту інформацію у спосіб направлення відповідного повідомлення через особистий кабінет або на електронну адресу: info@hsa.org.ua.

 17. Після отримання такого повідомлення обробка даних користувача припиняється, а його данні будуть видалені, крім випадків, коли таке оброблення може бути необхідним у відповідності до чинного законодавства України.